ควบคุมอุณหภูมิ จนถึงมือลูกค้า

เพื่อคงคุณภาพและของสินค้า

มีใบอนุญาติเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์

ถูกต้องตามกฏหมาย

สามารถจัดส่งสินค้าในต่างจังหวัดได้

ครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือ

วีพีเอฟมีบริการจัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต่างๆ
และกำลังขยายพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังข้อมูลการจัดส่งในพื้นที่ของท่าน

ภาคเหนือ

หมูวีพี สาขาสารภี
หมูวีพี สาขาสันนาเม็ง
หมูวีพี สาขาแม่ริม
หมูวีพี สาขาสันกำแพง
หมูวีพี สาขาแม่คือ
หมูวีพี สาขาแม่เจดีย์
หมูวีพี สาขาแม่วาง
หมูวีพี สาขาหนองตอง
หมูวีพี สาขาหนองหอย
หมูวีพี สาขาสันทราย
หมูวีพี สาขาท่ารั้ว

พื้นที่อื่นๆ

*โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 053-422422, 053-422610, 053-422611
E-mail : info@vpf.co.th
Line Official : @vpfporkvalley
Facebook : facebook.com/vpfporkvalley