ควบคุมอุณหภูมิ จนถึงมือลูกค้า

เพื่อคงคุณภาพและของสินค้า

มีใบอนุญาติเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์

ถูกต้องตามกฏหมาย

สามารถจัดส่งสินค้าในต่างจังหวัดได้

ครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือ

วีพีเอฟมีบริการจัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต่างๆ
และกำลังขยายพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังข้อมูลการจัดส่งในพื้นที่ของท่าน

ภาคเหนือ

หมูวีพี สาขาสารภี
หมูวีพี สาขาสันนาเม็ง
หมูวีพี สาขาแม่ริม
หมูวีพี สาขาสันกำแพง
หมูวีพี สาขาแม่คือ
หมูวีพี สาขาแม่เจดีย์
หมูวีพี สาขาแม่วาง
หมูวีพี สาขาหนองตอง
หมูวีพี สาขาหนองหอย
หมูวีพี สาขาสันทราย
หมูวีพี สาขาท่ารั้ว
หมูวีพี สาขาป่าเหมือด
หมูวีพี สาขาดอยสะเก็ด
หมูวีพี สาขาขะจาว
หมูวีพี สาขาป่าไผ่
หมูวีพี สาขาแม่ริม2
หมูวีพี สาขาบ้านกลาง
หมูวีพี สาขาตลาดเจริญเจริญ
หมูวีพี สาขาป่าสัก
หมูวีพี สาขาเจดีย์แม่ครัว
หมูวีพี สาขาหนองผึ้ง
หมูวีพี สาขาสันทราย2
หมูวีพี สาขาจอมทอง
หมูวีพี สาขาหนองจ๊อม

พื้นที่อื่นๆ

*โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 053-422422, 053-422610, 053-422611
E-mail : info@vpf.co.th
Line Official : @vpfporkvalley
Facebook : facebook.com/vpfporkvalley