คณะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเข้าเยี่ยมชม บริษัท วีแอนด์พี เฟร็ชฟูดส์จำกัด ในเครือวีพีเอฟ
Comments Off on คณะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเข้าเยี่ยมชม บริษัท วีแอนด์พี เฟร็ชฟูดส์จำกัด ในเครือวีพีเอฟ

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมและประชุมสัญจร ณ ศูนย์ประชุม วีพีเอฟ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ช ฟูดส์ จำกัด ในเครือ วีพีเอฟ ได้ให้การต้อนรับ คณะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตเนื้อสุกร ที่มีคุณภาพเหนือมาตรฐาน ของเครือ วีพีเอฟ นอกจากนี้ นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกฯ ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อหาหรือกับสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

0

TOP

X