นักศึกษา ป.โท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ
Comments Off on นักศึกษา ป.โท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาเครือวีพีเอฟ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา ปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อสุกร พร้อมรับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารพิเกอร์รี่คาเฟ่ของเครือวีพีเอฟ

การเข้าเยี่ยมชมโรงงานและ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ในครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน ระบบคุณภาพ และเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ โดยมีคุณวรพงศ์ จีรประภาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการสายผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับ

0

TOP

X