เครือ วีพีเอฟ อิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายเทียนพรรษา 2018
Comments Off on เครือ วีพีเอฟ อิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายเทียนพรรษา 2018

ผู้บริหารและพนักงานในเครือ วีพีเอฟ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดพญาชมภู และวัดหนองป่าแสะ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเครือ วีพีเอฟ นำทีมโดยคุณวนิชยา จีรประภาพงศ์ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุและสามเณร เพื่อใช้ประโยชน์ตลอดพรรษา อีกทั้งยังได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และเป็นการอุปถัมภ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มั่นคง วัฒนาสถาพร สืบไป

0

TOP

X