บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561
Comments Off on บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

พนักงานบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ หอประชุม วีพีเอฟ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บ. วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟแก่พนักงาน ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ เกี่ยวกับเพลิงไหม้ โดยเริ่มมีการอบรมพนักงานรุ่นที่ 1-2 ตั้งแต่วันที่ 30 -31 สิงหาคม และ รุ่นที่ 3 วันที่ 3 กันยายน หลักสูตรในการอบรมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง การใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี การอพยพหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และปิดท้ายด้วยการซ้อมดับเพลิง โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี โดยพนักงานในบริษัทต่างให้ความร่วมมือทำกิจกรรม อย่างเต็มที่

 

0

TOP

X