ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

banner_catalog

สามชั้นหั่นเส้น

รหัสสินค้า 10101301
(0)

สะโพกหั่นชิ้น

รหัสสินค้า 10101308
(0)

สันคอหั่นชิ้น

รหัสสินค้า 10101309
(0)

หัวไหล่หั่นชิ้น

รหัสสินค้า 10101345
(0)

สันนอก

รหัสสินค้า 00300
(0)

เนื้อปลายสามชั้น

รหัสสินค้า 10101347
(0)

มันโม่แดงบด (6 mm)

รหัสสินค้า 10101146
(0)

เนื้อหมูบด ( 6mm )

รหัสสินค้า 10101352
(0)

ตับขาวลวก

รหัสสินค้า 01301
(0)

ไส้น้อย

รหัสสินค้า 01015
(0)

ซี่โครงคอไลซ์

รหัสสินค้า 00600
(0)

กระดูกก้ามก้นสับ

รหัสสินค้า 10101128
(0)

กระดูกข้อสับ

รหัสสินค้า 30701
(0)

กระดูกคอแท่งสับ

รหัสสินค้า 00916
(0)

กระดูกคอสับ

รหัสสินค้า 10101130
(0)

น้ำจิ้มสามรส

รหัสสินค้า 10103008
(0)

หมูยอ

รหัสสินค้า 10104112
(0)

หมูซาก

รหัสสินค้า 01408
(0)

ซีกหัวไหล่

รหัสสินค้า 01408
(0)

ซีกสามชั้น

รหัสสินค้า 32303
(0)

ซีกสะโพก

รหัสสินค้า 32301
(0)

สะโพกติดหนัง

รหัสสินค้า 00101
(0)

คากิหลังสด

รหัสสินค้า 01333
(0)

ซี่โครงสไลซ์

รหัสสินค้า 06312
(0)

ซี่โครงคอสับ

รหัสสินค้า 00608
(0)

สามชั้นหั่น 10 mm

รหัสสินค้า 00405
(0)

หัวไหล่ติดหนัง

รหัสสินค้า 00107
(0)

สะโพกขาลอกหนัง

รหัสสินค้า 00114
(0)

ลูกชิ้นหมู

รหัสสินค้า 2502109
(0)

เซอวิลัส

รหัสสินค้า 2501811
(0)

บราทเวอร์ท มิกซ์

รหัสสินค้า 2501630
(0)

บราทเวอร์ท

รหัสสินค้า 2501411
(0)

เวียนนาอาราบิกิ

รหัสสินค้า 2501180
(0)

เวียนนาข้าวแดง

รหัสสินค้า 2501931
(0)

ไส้กรอกอาราบิกิ

รหัสสินค้า 2501169
(0)

คอกเทลข้าวแดง

รหัสสินค้า 2501909
(0)

Sliced Chashu สามชั้นชาชู

รหัสสินค้า 2508016
(0)

VPF Pork Knuckle ขาหมู VPF

รหัสสินค้า 2560101
(0)

ฮอทดอกหมูรมควัน

รหัสสินค้า 2501120
(0)

คอกเทลรมควัน

รหัสสินค้า 2501110
(0)

คอหมูย่าง

รหัสสินค้า 01501
(0)

หนังคอบาง

รหัสสินค้า 00817
(0)

หนังก้นบาง

รหัสสินค้า 00804
(0)

มันคอติดหนัง

รหัสสินค้า 00709
(0)

เศษเปี้ยม

รหัสสินค้า 00705
(0)

เศษยำข้าง

รหัสสินค้า 00708
(0)

หนังคอติดมัน

รหัสสินค้า 00812
(0)

หนังก้นติดมัน

รหัสสินค้า 00811
(0)

หนังบางสไลซ์

รหัสสินค้า 00805
(0)

มันแข็ง

รหัสสินค้า 01003
(0)

หนังกลางบาง

รหัสสินค้า 00816
(0)

หนังกลางติดมัน

รหัสสินค้า 00810
(0)

หางหมูไม่ติดโคน

รหัสสินค้า 01344
(0)

เนื้อเศษ A

รหัสสินค้า 00700
(0)

เนื้อเศษ B

รหัสสินค้า 00718
(0)

กระดูกซุป

รหัสสินค้า 00902
(0)

หางหมูติดโคน

รหัสสินค้า 01328
(0)

กระดูกคอแท่ง

รหัสสินค้า 00916
(0)

กระดูกก้ามก้น

รหัสสินค้า 00913
(0)

กระดูกหน้าตั้ง

รหัสสินค้า 00906
(0)

กระดูกอ่อนใบพาย

รหัสสินค้า 00908
(0)

กระดูกใบพัด

รหัสสินค้า 00905
(0)

กระดูกข้อยาว

รหัสสินค้า 30702
(0)

กระดูกข้อสั้น

รหัสสินค้า 30701
(0)

สันใน

รหัสสินค้า 01300
(0)

สันในลอกพังผืด

รหัสสินค้า 03521
(0)

สันในหั่นเต๋า

รหัสสินค้า 03450
(0)

กระดูกคอ

รหัสสินค้า 00900
(0)

กระเพาะต้ม

รหัสสินค้า 01305
(0)

ไส้สุดลวก

รหัสสินค้า 01319
(0)

ไส้ตันเล็กลวก

รหัสสินค้า 01317
(0)

สามชั้น

รหัสสินค้า 00400
(0)

สามชั้นลอกหนัง

รหัสสินค้า 00406
(0)

สามชั้นสไลซ์ 3.5 mm

รหัสสินค้า 00404
(0)

ไส้ใหญ่ลวก

รหัสสินค้า 01314
(0)

ไส้ขมลวก

รหัสสินค้า 01015
(0)

มันแพร

รหัสสินค้า 01005
(0)

มันไส้

รหัสสินค้า 01000
(0)

มันเปลว

รหัสสินค้า 01001
(0)

อวัยวะเพศเมีย

รหัสสินค้า 01320-1
(0)

อวัยวะเพศผู้

รหัสสินค้า 01320
(0)

หูหมูสด

รหัสสินค้า 01325
(0)

กระเพาะปัสสาวะ

รหัสสินค้า 01318
(0)

ลิ้นหมูติดโคน

รหัสสินค้า 01323
(0)

สมองหมู

รหัสสินค้า 01312
(0)

กระเพาะสด

รหัสสินค้า 01304
(0)

หัวหมูสด

รหัสสินค้า 01100
(0)

ไส้หวาน

รหัสสินค้า 01309
(0)

ไส้สุด

รหัสสินค้า 01310
(0)

ไส้ตันเล็กสด

รหัสสินค้า 07391
(0)

สันนอกหั่นชิ้น

รหัสสินค้า 10101310
(0)

สันนอกติดมัน

รหัสสินค้า 00331
(0)

ไส้ใหญ่สด

รหัสสินค้า 01313
(0)

พอร์คชอพ

รหัสสินค้า 00305
(0)

สันนอกสไลซ์ (3.5 mm)

รหัสสินค้า 00307
(0)

พอร์คชอพ 240-260 กรัม

รหัสสินค้า 06289
(0)

ลิ้น

รหัสสินค้า 01312
(0)

เศษหัวตับ

รหัสสินค้า 00710
(0)

ม้าม

รหัสสินค้า 01307
(0)

ขั้วปอด

รหัสสินค้า 00712
(0)

ปอด

รหัสสินค้า 01306
(0)

ไต

รหัสสินค้า 01303
(0)

หัวใจ

รหัสสินค้า 01302
(0)

สันคอ

รหัสสินค้า 00200
(0)

สันคอสไลซ์ (3.5 mm)

รหัสสินค้า 00201
(0)

สันคอชาบู (1.6 mm)

รหัสสินค้า 02209
(0)

เอ็นหมูสด

รหัสสินค้า 01504
(0)

ขาหลังเผา

รหัสสินค้า 01215
(0)

ขาหลังสดตัด

รหัสสินค้า 01218
(0)

ขาหลังสด

รหัสสินค้า 01213
(0)

ตับ

รหัสสินค้า 01301
(0)

ขาหน้าเผา

รหัสสินค้า 01214
(0)

คากิหน้าสด

รหัสสินค้า 01333
(0)

ขาหน้าสดตัด

รหัสสินค้า 01201
(0)

ขาหน้าสด

รหัสสินค้า 01212
(0)

หมูบด B

รหัสสินค้า 00713
(0)

หมูบด A

รหัสสินค้า 00703
(0)

หัวไหล่ตัดแต่ง

รหัสสินค้า 00506
(0)

หัวไหล่

รหัสสินค้า 00500
(0)

ซี่โครงคอ

รหัสสินค้า 00600
(0)

ซี่โครงสามชั้น

รหัสสินค้า 00601
(0)

สะโพก

รหัสสินค้า 00100
(0)

สะโพกสไลซ์

รหัสสินค้า 00102
(0)

สะโพกตัดแต่ง

รหัสสินค้า 00103
(0)

สะโพกลูกมะพร้าว

รหัสสินค้า 00104
(0)