รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารแรงงานและกรรมการจัดหางาน มาเยือนเครือ วีพีเอฟ
Comments Off on รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารแรงงานและกรรมการจัดหางาน มาเยือนเครือ วีพีเอฟ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารแรงงานและกรรมการจัดหางาน มาเยือนเครือ วีพีเอฟ ที่มีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ดี ณ ศูนย์ประชุมและห้องสมุด บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

โดยวัตถุประสงค์ หลักคือดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวและสวัสดิการของพนักงาน

และพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้เกียรติมอบโล้ประกาศเกียรติคุณแด บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ให้เป็น “สถานประกอบการต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว

0

TOP

X