พนักงาน เครือ วีพีเอฟ ร่วมใจกันเดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด
Comments Off on พนักงาน เครือ วีพีเอฟ ร่วมใจกันเดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด

เทศบาลตำบลริมเหนือ และบริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป(1973) จำกัด สาขา 2 จัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลริมเหนือ โดยมีนักเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกันทำกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา พนักงานบริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป(1973) จำกัด สาขา 2 ร่วมกับเทศบาลตำบลริมเหนือ และนักเรียน เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายในพื้นที่ตำบลริมเหนือ โดยต้องการให้ประชาชน ตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพติด

ทั้งนี้ ขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดได้มีการเดินตั้งแต่ เทศบาลตำบลริมเหนือมาถึงบริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป(1973) จำกัด สาขา 2 และการเดินขบวนต่างได้รับความสนใจจากประชาชน ในพื้นที่เป็นอย่างมาก

0

TOP

X