วีพีเอฟ ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ
Comments Off on วีพีเอฟ ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด(สาขา 2)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาคุณวิศิษฏ์ แจ่มศิลา ,คุณรุ่งนภา ตุ้ยตาเขียว และทีมงานที่เกี่ยวข้อง เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบกิจการ ฯ

นอกจากนี้ จนท.สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ และได้ขอแนวทางแก้ไขปัญหาจากผู้บริหารที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำไปใช้ในการควบคุม ดูแลแก้ไขและป้องกันผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

0

TOP

X