เครือ วีพีเอฟ จัดงานทำบุญประจำปี 2561
Comments Off on เครือ วีพีเอฟ จัดงานทำบุญประจำปี 2561

ผู้บริหารและพนักงาน เครือ วีพีเอฟ ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2561 ณ บริษัท วีแอนด์พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด โดยภายในงานได้มีกิจกรรม แจกของ อุปโภค บริโภค มากมายให้แก่ผู้คนที่มาเข้าร่วมงาน และชุมชนใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์ ประธานเครือวีพีเอฟและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญ ประจำปี 2561 ในการนี้ช่วงเช้าได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นอกจากนี้ช่วงบ่ายได้มีการแจกของที่จำเป็นต่อการอุปโภค บริโภค อันได้แก่ ข้าวสาร ยาสามัญประจำบ้านและเนื้อหมู แก่ผู้คนที่เข้าร่วมงาน ตลอดถึงประชาชนในชุมชนข้างเคียง ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ เกื้อกูลและแบ่งปัน อีกทั้งได้สร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

0

TOP

X