เครือ วีพีเอฟ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ดูงานจาก ม.มหิดล
Comments Off on เครือ วีพีเอฟ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ดูงานจาก ม.มหิดล

วีพีเอฟ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด(สาขา 1)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเครือ วีพีเอฟ นำทีมโดย น.สพเกียรติภูมิ พฤกษะวัน ,นายวิศิษฏ์ แจ่มศิลา ,นายวีระศักดิ์ ทะไชย และนายอโนเชาว์ มโนสกุล ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จาก ม.มหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ ฟาร์มสุกรวีพีเอฟ แม่ทา จ. ลำพูน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้กับการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การศึกษาดูงานด้านการจัดงานนี้ได้รับความสนใจจากคณะเจ้าหน้าที่ผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

0

TOP

X