วีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนมอบของขวัญวันเด็ก ปี 61
Comments Off on วีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนมอบของขวัญวันเด็ก ปี 61

เครือ วีพีเอฟกรุ๊ป 1973 จำกัด ร่วมสนับสนุนและมอบของขวัญวันเด็กที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2561 ตามโรงเรียนและชุมชนข้างเคียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกในยุคไอที

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านเครือ วีพีเอฟ ได้เดินทางไปมอบของขวัญและของที่ระลึกแก่โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอสารภีและพื้นที่ใกล้เคียงที่จัดงานวันเด็กปี 2561 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561นี้คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปี 2561 นี้ เด็กๆ จะมีรอยยิ้มที่ร่าเริงแจ่มใส และทักษะมีความรู้ที่เพิ่มความสามารถ เพื่อในไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

0

TOP

X