เครือ วีพีเอฟ จัดอบรมหลักสูตร นักสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 1
Comments Off on เครือ วีพีเอฟ จัดอบรมหลักสูตร นักสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 1

วีพีเอฟ จัดการอบรมหลักสูตร นักสัตวศาตร์ รุ่นที่ 1 ณ ศุนย์ประชุมวีพีเอฟ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เครือ วีพีเอฟ ได้จัดการอบรมนักสัตวบาลภายในเครือ เพื่อพัฒนาและยกศักยภาพในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจำนวน 50 คน โดยภายในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและสอบถามความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งการอบรมหลักสูตร นักสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 1 นี้ยังเป็นการแสดงถึงความใส่ใจ ที่เครือ วีพีเอฟ ให้ความสำคัญและผลักดันผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมพัฒนาอย่างยั่งยืน

0

TOP

X