วีพีเอฟ ต้อนรับเทศบาลตำบลลำพญากลาง เข้าศึกษาดูงาน ฟาร์มแม่ทา ด้านการจัดการพลังงานทดแทน
Comments Off on วีพีเอฟ ต้อนรับเทศบาลตำบลลำพญากลาง เข้าศึกษาดูงาน ฟาร์มแม่ทา ด้านการจัดการพลังงานทดแทน

ในวันนี้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การเทศบาลตำบลลำพญากลาง จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิก อบต. และ เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลลำพญากลาง ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลได้มองเห็นว่าการจัดการของ วีพีเอฟ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน จึงได้เข้ามาดูงาน ซึ่งมีผู้เข้าศึกษาดูงานประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง จำนวน 70 ราย ได้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่วิธีการวางแผนการดำเนินงาน ไปจนถึงวิธีการปฏิบัติจริง ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการพลังงานทดแทนที่ ฟาร์มแม่ทา บริษัทภายในเครือ วีพีเอฟ ซึ่งบุคลากรที่เข้าดูงานนั้นสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

0

TOP

X