VPF เข้าร่วมงาน NPIN (Northern Productivity Improvement Network) ครั้งที่ 9
Comments Off on VPF เข้าร่วมงาน NPIN (Northern Productivity Improvement Network) ครั้งที่ 9

เครือ วีพีเอฟ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่ Productivity ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชูศักยภาพของระบบการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เครือวีพีเอฟ ได้นำเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผลิตภายใน งานNPIN ( Northern Productivity Improvement Networks) ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายเพิ่มผลผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจภาคอุสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของการผลิตเพื่อให้ประสิทธิภาพเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้นอกจากเครือ วีพีเอฟจะได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่ Productivity ครั้งที่ 9 แล้วยังได้มีการจัดตั้งบูธแสดงผลงานด้าน Productivity อีกด้วย

0

TOP

X