ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

แฮมรมควันหั่นเต๋า-250-1000g
แฮมรมควันสไลซ์-250-1000g
แฮมรมควันสเตก-250-1000g
สันนอกรมควันหั่นเต๋า-250-1000g
สันนอกรมควันสไลซ์-250-1000g
สันนอกรมควันสเตก-250-1000g
เบค่อนVPF

Smoked Bacon Sliced เบคอนสไลซ์

รหัสสินค้า 2507122
(0)
สามชั้นชาชูVPF

Sliced Chashu สามชั้นชาชู

รหัสสินค้า 2508016
(0)
ขาหมูVPF

VPF Pork Knuckle ขาหมู VPF

รหัสสินค้า 2560101
(0)