สามชั้นหั่นเส้น

รหัสสินค้า 10101301
(0)

สะโพกหั่นชิ้น

รหัสสินค้า 10101308
(0)

สันคอหั่นชิ้น

รหัสสินค้า 10101309
(0)

หัวไหล่หั่นชิ้น

รหัสสินค้า 10101345
(0)

สันนอก

รหัสสินค้า 00300
(0)

เนื้อปลายสามชั้น

รหัสสินค้า 10101347
(0)