ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

สามชั้นหั่น

สามชั้นหั่น 10 mm

รหัสสินค้า 00405
(0)
เศษยำข้าง

เศษยำข้าง

รหัสสินค้า 00708
(0)
สามชั้นหมู

สามชั้น

รหัสสินค้า 00400
(0)
สามชั้นติดกระดูก

สามชั้นติดกระดูก

รหัสสินค้า 00401
(0)
สามชั้นลอกหนัง

สามชั้นลอกหนัง

รหัสสินค้า 00406
(0)
สามชั้นสไลซ์

สามชั้นสไลซ์

รหัสสินค้า 00404
(0)
สามชั้นลอกหนังชาบู