ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

สามชั้นหั่นเส้น

รหัสสินค้า 10101301
(0)

สะโพกหั่นชิ้น

รหัสสินค้า 10101308
(0)

สันคอหั่นชิ้น

รหัสสินค้า 10101309
(0)

หัวไหล่หั่นชิ้น

รหัสสินค้า 10101345
(0)

สันนอก

รหัสสินค้า 00300
(0)

เนื้อปลายสามชั้น

รหัสสินค้า 10101347
(0)

มันโม่แดงบด (6 mm)

รหัสสินค้า 10101146
(0)

เนื้อหมูบด ( 6mm )

รหัสสินค้า 10101352
(0)

ตับขาวลวก

รหัสสินค้า 01301
(0)

ไส้น้อย

รหัสสินค้า 01015
(0)

ซี่โครงคอไลซ์

รหัสสินค้า 00600
(0)

กระดูกก้ามก้นสับ

รหัสสินค้า 10101128
(0)

กระดูกข้อสับ

รหัสสินค้า 30701
(0)

กระดูกคอแท่งสับ

รหัสสินค้า 00916
(0)

กระดูกคอสับ

รหัสสินค้า 10101130
(0)

น้ำจิ้มสามรส

รหัสสินค้า 10103008
(0)

หมูยอ

รหัสสินค้า 10104112
(0)

หมูซาก

รหัสสินค้า 01408
(0)

ซีกหัวไหล่

รหัสสินค้า 01408
(0)

ซีกสามชั้น

รหัสสินค้า 32303
(0)

ซีกสะโพก

รหัสสินค้า 32301
(0)

สะโพกติดหนัง

รหัสสินค้า 00101
(0)

คากิหลังสด

รหัสสินค้า 01333
(0)

ซี่โครงสไลซ์

รหัสสินค้า 06312
(0)

ซี่โครงคอสับ

รหัสสินค้า 00608
(0)