เครือวีพีเอฟ จัดอบรมกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารคนภายในองค์กร
Comments Off on เครือวีพีเอฟ จัดอบรมกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารคนภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาเครือวีพีเอฟ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารคนภายในองค์กร ณ ศูนย์ประชุม วีพีเอฟ บจก. วีแอนด์พี เฟร็ชฟูดส์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากบริษัท เอช อาร์ ดี โซลูชั่น จำกัด โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายแรงงานสำคัญที่ต้องทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้อง พร้อมรับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารพิกเกอร์รี่คาเฟ่ของเครือวีพีเอฟ

0

TOP

X