Articles posted by Administrator
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารแรงงานและกรรมการจัดหางาน มาเยือนเครือ วีพีเอฟ ที่มีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ดี ณ ศูนย์ประชุมและห้องสมุด บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด [...]
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาเครือวีพีเอฟ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารคนภายในองค์กร ณ ศูนย์ประชุม วีพีเอฟ บจก. วีแอนด์พี เฟร็ชฟูดส์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากบริษัท เอช อาร์ ดี โซลูชั่น [...]
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาเครือวีพีเอฟ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา ปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อสุกร พร้อมรับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารพิเกอร์รี่คาเฟ่ของเครือวีพีเอฟ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานและ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ในครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน [...]
เปิดให้บริการแล้วร้านหมูวีพี สาขาแม่เจดีย์ บริเวณตรงข้ามตลาดหนองบัว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่าน เครือวีพีเอฟได้ เปิดศูนย์จำหน่ายเนื้อหมู คุณภาพมาตรฐานส่งตรงจากโรงงาน หรือร้านหมูวีพี ณ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวีพีเอฟ มีความประสงค์ที่จะบริการจำหน่ายเนื้อหมูคุณภาพให้แก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง [...]
0

TOP

X