Articles posted by Author
โรงพยาบาลนครพิงค์จัดกิจกรรม “Run4Heart วิ่งด้วยใจให้ด้วยใจ ครั้งที่ 2 เพื่อ รพ.นครพิงค์ 2561” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. [...]
พนักงานบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ หอประชุม วีพีเอฟ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บ. วี แอนด์ [...]
เครือ วีพีเอฟ ศูนย์จำหน่ายเนื้อหมู แช่เย็น-แช่แข็ง จัดจำหน่ายเนื้อหมู สะอาด มาตรฐานส่งออก หมูสไลด์ ของเครือวีพีเอฟเป็นหนึ่งในวัตถุดิบคุณภาพ เพราะว่าเราใส่ใจกระบวนการผลิตทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเลือกสุกรที่เหมาะสมกับการทำเนื้อหมูสไลด์โดยเฉพาะ ให้อาหารสุกรที่มีโภชนาการ ถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล กระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้ใช้เครื่องมือมาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัย รวมไปถึงการรองรับการผลิตที่หมูสไลด์หลายรูปแบบ เช่น หมูสไลด์สันคอ [...]
0

TOP

X