กิจกรรมเครือวีพีเอฟ
พนักวานวีพีเอฟจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส เนื่องจากเป็นประเพณีสงกรานต์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -25 เมษายน 2561 พนักงานเครือ วีพีเอฟ ได้ร่วมกันจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส ณ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด อำเภอ สารภี [...]
เครือ วีพีเอฟ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่ Productivity ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชูศักยภาพของระบบการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เครือวีพีเอฟ ได้นำเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผลิตภายใน [...]
เครือ วีพีเอฟกรุ๊ป 1973 จำกัด ร่วมสนับสนุนและมอบของขวัญวันเด็กที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2561 ตามโรงเรียนและชุมชนข้างเคียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกในยุคไอที เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านเครือ วีพีเอฟ ได้เดินทางไปมอบของขวัญและของที่ระลึกแก่โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอสารภีและพื้นที่ใกล้เคียงที่จัดงานวันเด็กปี 2561 [...]
0

TOP

X