ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารแรงงานและกรรมการจัดหางาน มาเยือนเครือ วีพีเอฟ ที่มีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ดี ณ ศูนย์ประชุมและห้องสมุด บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด [...]
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาเครือวีพีเอฟ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารคนภายในองค์กร ณ ศูนย์ประชุม วีพีเอฟ บจก. วีแอนด์พี เฟร็ชฟูดส์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากบริษัท เอช อาร์ ดี โซลูชั่น [...]
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาเครือวีพีเอฟ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา ปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อสุกร พร้อมรับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารพิเกอร์รี่คาเฟ่ของเครือวีพีเอฟ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานและ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ในครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน [...]
บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัดในเครือ วีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนและวิ่ง การกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลสารภี “ฮ่วมใจ๋ ก้าวไปตวยกั๋น ๕๐ ปี๋ โฮงยาสาหละปี” วันที่ 7 ตุลาคมนี้ [...]
โรงพยาบาลนครพิงค์จัดกิจกรรม “Run4Heart วิ่งด้วยใจให้ด้วยใจ ครั้งที่ 2 เพื่อ รพ.นครพิงค์ 2561” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. [...]
พนักงานบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ หอประชุม วีพีเอฟ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บ. วี แอนด์ [...]
เปิดแล้วร้านหมูวีพี สาขาท่ารั้ว อยู่เยื้องตลาดท่ารั้ว 50 เมตร ณ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาร้านหมูวีพีได้ขยายเปิดร้านจำหน่ายเนื้อหมู สาขาท่ารั้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าเนื้อหมูที่หลากหลาย และมุ่งหวังให้ประชาชนโดยรอบได้รับประทานเนื้อหมู สด [...]
ผู้บริหารและพนักงานในเครือ วีพีเอฟ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดพญาชมภู และวัดหนองป่าแสะ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเครือ วีพีเอฟ นำทีมโดยคุณวนิชยา จีรประภาพงศ์ [...]
เปิดให้บริการแล้ว ร้านหมูวีพี สาขาสันทราย อยู่ติดกับสำนักงานใหญ่เครือ วี.พี.เอฟ. (VPF) ณ บริเวณสี่แยกแม่คาวสะอาดใส อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารจากเครือ วีพีเอฟ ได้ร่วมกันเปิดศูนย์จำหน่ายเนื้อหมูครบวงจร ภายใต้ชื่อ [...]
0

TOP

X