เครื่องในหมู (Offal)

Showing 1–9 of 20 results

Sort by:

กระเพาะปัสสาวะ

รหัสสินค้า 01318
(0)

กระเพาะสด

รหัสสินค้า 01304
(0)

ขั้วปอด

รหัสสินค้า 00712
(0)

ตับ

รหัสสินค้า 01301
(0)

ตับขาวลวก

รหัสสินค้า 01301
(0)

ปอด

รหัสสินค้า 01306
(0)

มันเปลว

รหัสสินค้า 01001
(0)

มันแพร

รหัสสินค้า 01005
(0)

มันไส้

รหัสสินค้า 01000
(0)
0

TOP

X