“เราคืออุตสาหกรรมผลิตและจัดจำหน่ายเนื้อสุกรแบบครบวงจรที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ”

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค สอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม”

– นโยบายคุณภาพ เครือ วีพีเอฟ –

 

วิสัยทัศน์ เครือ วีพีเอฟ

ธุรกิจสุกรครบวงจร เติบโต ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพ ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม

เครือ วีพีเอฟ

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด และ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด

นับตั้งแต่ เครือวีพีเอฟ ได้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกร และจำหน่ายเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของภาคเหนือมานานกว่า 40 ปี บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ โดยการเริ่มต้นจากก้าวแรกของธุรกิจด้วยหมูแม่พันธุ์ 4 ตัวและพ่อพันธุ์เพียง 1 ตัว ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า 4+1 = ∞

 

วีพีเอฟเป็นที่รู้จักของคู่ค้าทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบแทนสังคม เราจึงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยพลักดันชุมชนที่อยู่ร่วมกับเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง “คุณภาพในทุกกระบวนการผลิต” เพื่อให้ได้คุณค่าที่เหนือกว่ามาตรฐานและพร้อมส่งต่อให้กับผู้บริโภค

 

การดูแลและใส่ใจกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีสำหรับการผลิตอาหารให้กับสุกรในฟาร์มของเราเอง ไปจนถึงกระบวนการชำแหละเนื้อสุกรโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำมาใช้ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตเนื้อสุกรของวีพีเอฟให้เปี่ยมประสิทธิภาพ

 

วันนี้ เราภูมิใจในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรของ เครือ วีพีเอฟ ที่เติบโตไปพร้อมกับการส่งต่อคุณค่าที่ดีเหล่านี้สู่สังคมไทย และมีส่วนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้บริโภคทั้งในประเทศและทั่วโลก อย่างยั่งยืน

นี่คือ เรื่องราวของเรา

 • 1973
  เริ่มดำเนินธุรกิจเลี้ยงสุกรด้วยแม่พันธุ์ 4 ตัว และพ่อพันธุ์ 1 ตัว
 • 1980
  เริ่มก่อตั้งโรงเรือนเลี้ยงสุกรหลังแรก ภายใต้ชื่อ
  "วรพงศ์ ฟาร์ม"
  ในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • 1991
  ก่อตั้ง บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานชำแหละและตัดแต่งเนื้อสุกร
 • 1993
  ก่อตั้ง บริษัท วี.พี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจฟาร์มอนุบาลและสุกรขุน
 • 1996
  ก่อตั้ง บริษัท แม่ทา วี.พี. จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจฟาร์มอนุบาลและสุกรขุน
 • 2002
  ก่อตั้ง บริษัท แม่ทา วี.พี. ฟีดมิลล์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้กับบริษัทในเครือ
 • 2006
  ปรับภาพลักษณ์และโครงสร้างองค์กร สู่สากล ภายใต้แนวคิด "Value Beyond Standard" คุณค่าเหนือมาตรฐาน
 • 2016
  ควบรวมธุรกิจในเครือ สายฟาร์มและอาหารสัตว์ จัดตั้งเป็น "บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป(1973) จำกัด " เพื่อดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกรครบวงจร
 • 2017
  เปิดศูนย์จำหน่ายเนื้อหมูของเครือวีพีเอฟ ภายใต้ชื่อร้าน "หมูวีพี" ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

ลูกค้า ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของวีพีเอฟ