เนื้อแช่เย็น-แช่แข็ง (Primary Cut)

Showing 1–9 of 34 results

Sort by:

กระดูกก้ามก้น

รหัสสินค้า 00913
(0)

กระดูกข้อยาว

รหัสสินค้า 30702
(0)

กระดูกข้อสั้น

รหัสสินค้า 30701
(0)

กระดูกคอ

รหัสสินค้า 00900
(0)

กระดูกคอแท่ง

รหัสสินค้า 00916
(0)

กระดูกหน้าตั้ง

รหัสสินค้า 00906
(0)

กระดูกอ่อนใบพาย

รหัสสินค้า 00908
(0)

กระดูกใบพัด

รหัสสินค้า 00905
(0)

ขาหน้าสด

รหัสสินค้า 01212
(0)
0

TOP

X