เนื้อแช่เย็น-แช่แข็ง (Primary Cut)

Showing 1–9 of 44 results

Sort by:

กระดูกก้ามก้น

รหัสสินค้า 00913
(0)

กระดูกก้ามก้นสับ

รหัสสินค้า 10101128
(0)

กระดูกข้อยาว

รหัสสินค้า 30702
(0)

กระดูกข้อสับ

รหัสสินค้า 30701
(0)

กระดูกข้อสั้น

รหัสสินค้า 30701
(0)

กระดูกคอ

รหัสสินค้า 00900
(0)

กระดูกคอสับ

รหัสสินค้า 10101130
(0)

กระดูกคอแท่ง

รหัสสินค้า 00916
(0)

กระดูกคอแท่งสับ

รหัสสินค้า 00916
(0)
0

TOP

X